Dragspel för Mig

Dragspelet har en lång och brokig historia med många problem och med många personer som motsatt sig instrumentet. Visserligen kan man till viss del förstå kritiken, men jag tror mer att det är just kritiken som format instrumentet till vad det är idag.

Man kan säga att "Jag tycker bara om Jularbo, det nya moderna är ingenting att lyssna på och framtiden ser väldigt mörk ut för instrumentet". Men sådana argument kan jag bara tycka är helt felaktiga. Självklart har jag olika typer av musik som jag helst spelar, men det är så viktigt att dragspelet används och syns i alla sammanhang och genrer: pop, jazz, folkmusik, etno, klassiskt. modernt etc. Ingenting är bättre än det andra, utan alla samlar människor med olika tankar och ideér om vad egentligen musik är. Att dragspelet är så mångsidigt visar vad detta underbara instrument är kapabelt till. Det är vad dragspelet är för mig.

Detta är även en av anledningarna till att jag inte tycker att det är så viktigt att kalla sig accordeonist eller dragspelare, även om det självklart är två olika typer av spelsätt och system. Det är inte två olika instrument utan två olika ideér och estetik av samma släkte. I dagens värld vore inte dragspelet så intressant utan accordeonet, och samma sak är det vice versa eftersom det finns en sådan enorm spännvidd idag vad gäller musik som spelas på instrumentet, samt högklassiga utövare.

Jag strävar alltid efter att utveckla dragspelandet i en riktning som jag anser vara den rätta för att inte fastna i gamla stagnerade mönster från dåtiden. Med detta menar jag såklart inte att man inte ska spela Jularbo eller andra legendarer från förr, tvärtom! Jag anser att det bara är bra.

Men min egna uppfattning är att om accordeonet ska nå en högre standard och popularitet i Sverige, och därmed göra instrumentet rättvisa, måste det satsas mer på instrumentet. För att detta ska kunna ske måste instrumentet medverka i fler sammanhang och fler barn måste ha möjligheten att bli undervisade av professionella lärare. Jag vet inte hur många gånger jag har hört någon säga "Oj vilket häftigt instrument, jag visste inte att man kan spela sån musik på ett dragspel!". Detta visar om något på att något måste förändras och fler lärare måste börja spela och undervisa på just accordeon.

Därför vill jag dela mina tankar om detta underbara instrument och förklara vad jag vill och tycker.


Andreas Nilsson, Dragspelare och Accordeonist

Dragspelare Andreas Nilsson Vid utdelningen av Hagströmsstipendiet