Dragspelets &
Accordeonets Historia

Här kommer en kortfattad beskrivning om dragspelets historia och utveckling:

Redan 1822 tillverkades det första "dragspelet" av Friedrich Buschmann under namnet Handäoline. Men faktum är att tekniken kommer från en avlägsen släkting som funnits i tusentals år, nämligen munorgel. Buschmanns uppfinning patenterades dock först av Cyrill Demian 1829.

Buschmanns uppfinning ansågs i början som ett överklassinstrument i mitten och delvis slutet av 1800-talet. Denna typ av instrument som gick under benämningen Concertina påminner mer om ett accordeon än dagens dragspel med Stradella bas (bassystem med färdiga ackord) eftersom den har två fristående manualer med knappar i höger och vänster hand. På foton från den tiden kan man se överklassdamer traktera detta instrument och det ansågs fint att kunna spela på ett concertina.

Även concertinaskolor och populära låtar kom ut i skrift, dock inte i notskrift då instrumentet ännu var så ungt. Även större klassiska verk skrevs för concertinan, det var nämligen helt nytt att kunna frasera med ett instument som ett blåsinstrument, samtidigt som mönster och ackord kunde spelas som på ett piano. Bl.a. kompositören Bernhard Molique skrev virtuosa verk i tidens anda som bl.a. "5 karakteristiska stycken" och en konsert för concertina med orkester, som än idag spelas i arrangemang för dragspel.

Dragspelet började sedan att massproduceras och både det ekonomiska värdet samt dess högklassiga status kom att minska. Dragspelet började då att användas på landsbygden till dans för "vanligt folk", och därav utvecklades mycket av vår tradition med bl.a. Carl Jularbo, en tradition som utvecklade en helt ny genre särskilt i Norden. Dock skulle instrumentet bli mer känt som instrumentet som "fördärvade ungdomen" och överklassen och kyrkan fördömde instrumentet.

I Sverige kom dragspelet att öka explosionsartat när Albin Hagström började sin tillverkning av instrumentet samt skapade sina legendariska dragspelsskolor, vilket ledde till att dragspelet kom att finnas överallt i Sverige.

I Tyskland under 1900-talet grundades en viktig plats i Trossingen, nämligen en musikhögskola för dragspel på hög kulturell nivå med Hugo Hermann som konstnärlig ledare. Även om nivån till en början var rätt låg skulle detta bli en viktig plats för den klassiska utvecklingen av instrumentet.

Det klassiska accordeonets genombrott skulle komma först på 60- och 70- talet då främst genom avantgardisten och dansken Mogens Ellegaard. Till honom skrev danska kompositörer högklassiga verk för accordeon och nivån på musiken, både vad gäller musikaliskt och speltekniskt tänkande, har hög klass även med dagens standardmått.


*Källor -

Wikipedia
"Dragspel" av Birgit Kiellström

Dragspel i Natur
Vilande Dragspel vid Skogsbrynet